Beslagrecht

Wanneer u schulden heeft en er bij u beslag wordt gelegd (bv. op uw inboedel of uw loon) en u het niet eens bent met het gelegde beslag kunt u zich tegen dit beslag verzetten. U kunt dan het beste een advocaat in de arm nemen, die namens u een kort geding kan starten om het beslag te laten opheffen. Uw advocaat kan bijvoorbeeld voor u regelen dat een voor u zeer belastend beslag op uw geld wordt vervangen door een betalingsregeling of een andere oplossing voor uw schulden. Een voorbeeld hiervan is het starten van een schuldsaneringsproces.

Heeft u zelf een vordering op een ander en bent u er bang voor, dat de ander er voor zorgt, dat hij niet meer kan betalen, dan is het mogelijk om beslag te leggen. U moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen.