Jeugd- en jeugdbeschermingsrecht

Zaken waar minderjarigen bij betrokken zijn, vallen onder het Jeugd- of Jeugdbeschermingsrecht. In het Jeugdrecht gaat het daarbij om de specifieke regels die van toepassing zijn op minderjarigen die een strafbaar feit plegen.

Het Jeugdbeschermingsrecht omvat de wettelijke bepalingen met betrekking tot de juridische relaties met de ouders of voogden en de positie van de minderjarige in de maatschappij. De bepalingen zijn aan de ene kant gericht op maximale ontplooiingskansen en aan de andere kant op bescherming van de jeugdige.

Maar ook als een minderjarige het bijvoorbeeld niet eens is met een voogdijregeling komt het jeugdbeschermingsrecht om de hoek kijken. Hij of zij kan een advocaat in de arm nemen om de zaak aan te vechten.