Gesubsidiëerde rechtsbijstand

Voor rechtsbijstand kunt u onder omstandigheden aanspraak maken op subsidie. Deze subsidie wordt door ons aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand te Arnhem. Op basis van uw inkomen wordt door de Raad bekeken of u in aanmerking komt voor een toevoeging en of u eventueel een eigen bijdrage moet betalen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) kunt u zelf bekijken of u recht heeft op een toevoeging.

Zie: Raad voor Rechtsbijstand