Huurrecht

Er zijn verschillende vormen van huur en voor elke vorm van huur gelden verschillende regelingen. Zo gelden er andere regels voor het huren van woonruimte dan voor het huren van bedrijfsruimte.

Een huurcontract is snel getekend en het contract staat meestal vol met bepalingen die gunstig zijn voor de verhuurder en met verplichtingen voor de huurder. Sommige bepalingen zijn in strijd met de wettelijke regels ook al heeft u daaronder uw handtekening gezet.

Een van de meest gestelde vragen is: Hoe zit het als de relatie uitgaat en het huurcontract staat op naam van de vertrekkende partner? Ook een samenwoner heeft meer rechten dat men op het eerste gezicht denkt ook al staat deze niet in het huurcontract vermeld.

Als huurder heeft u verplichtingen, namelijk het betalen van de huurpenningen, maar u heeft als huurder ook rechten zoals het recht op een goed onderhouden woning, het op korte termijn verhelpen van gebreken zoals lekkages, ondeugdelijke waterleidingen, electra etc. Betaalt u niet te veel voor de kwaliteit die voor uw huurwoning wordt gevraagd?

Het komt regelmatig voor dat huurders de huur niet betalen of altijd te laat betalen. Als hier niet snel op gereageerd wordt, is er snel sprake van een fikse huurschuld die niet meer ingelopen kan worden. Of er is sprake van overlast of illegale onderhuur. In een gerechtelijke procedure wordt dan onder meer betaling, nakoming of, als het niet anders kan, ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming gevorderd.

Huurrecht bedrijfsruimte

Bij Huurrecht bedrijfsruimte kunnen vaak afspraken worden gemaakt die van de wettelijke bepalingen afwijken. Huurders hebben echter niet alleen verplichtingen, zij genieten ook bescherming tegen opzeggingen. En wat te denken als u uw bedrijf wilt verkopen en de huurovereenkomst wilt overdragen aan de koper?

Ons kantoor staat zowel huurders als verhuurders van woon- en bedrijfsruimten bij in advies en juridische bijstand bij het opstellen en beoordelen van huurcontracten, beƫindiging en ontbinding van huurovereenkomsten, ontruimingen wegens huurachterstand of overlast. Ook kunnen wij u bijstaand bij een procedure tegen de afwijzing van een urgentieverklaring.