Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht beslaat onder andere huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, boedelscheiding, afwikkeling van een samenlevingscontract en samenwoning, gezag en omgang met kinderen, alimentatie en ook kinderbeschermingsmaatregelen zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

In het algemeen gaat het bij familierecht om zaken waarbij sprake is van persoonlijke banden en betrekkingen tussen partijen. Een echtscheiding of de verbreking van een relatie brengt meestal veel teweeg. Dit maakt dat de afwikkeling veelal met emoties gepaard gaat. Toch is een praktische en juridische afwikkeling in veel gevallen gewenst. Juist daarvoor is een advocaat de aangewezen juridische medestander. Voor de betrokkenen is het onder deze omstandigheden van groot belang dat zij leren inzien dat het dreigen met juridische acties en het vertalen van hun emoties in juridische rechten en plichten slechts leidt tot padstellingen, terwijl juist overleg nodig is om ernstige meningsverschillen te kunnen bijstellen. Het gemeenschappelijk uitwerken van meningsverschillen bij echtscheiding of het verbreken vaneen relatie is vaak bevredigender dan een beslissing van de rechter.

Indien u onverhoopt met dergelijke problemen te maken krijgt, kunt u daarin op een persoonlijke en professionele wijze worden bijstaan. Met u wordt eerst de situatie besproken en daarbij wordt stilgestaan bij alle relevante omstandigheden, uw wensen, de juridische mogelijkheden en ook de wenselijkheid van diverse opties. Er zal getracht worden een oplossing te vinden of te creëren waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Indien een dergelijke oplossing in het redelijke niet gevonden kan worden, wordt de zaak aan de rechter voorgelegd om alsnog een goed en acceptabel resultaat te bereiken en het belang van u, als cliënt, veilig te stellen. Het belang van U staat uiteraard altijd voorop.

Ons kantoor verricht onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Echtscheiding
 • Afwikkeling Huwelijkse Voorwaarden
 • Alimentatie (partner en/of kinderen)
 • Beëindiging samenwoning of geregistreerd partnerschap
 • Mentorschap/ Bewind/ Curatele
 • Naamswijziging
 • Ondertoezichtstelling en Uithuisplaatsing
 • Ouderlijke macht en omgangsregelingen
 • Samenlevingscontract
 • Verdeling Huwelijksgoederengemeenschap
 • Verrekenbedingen